privacyverklaring

━━━━

Privacyverklaring

 

In deze verklaring lees je hoe ik omga met je persoonsgegevens. Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen en hou mij aan de regels die de Privacywet (Algemene Verordening gegevensbescherming) stelt. 

Petra Bosch Coaching en Training is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Door gebruik te maken van mijn diensten of door je in te schrijven voor mijn nieuwsbrief geef je aan mijn privacy beleid te accepteren.

 

Contactgegevens:

www.petrabosch.nl

Rietwijckstraat 8

1171HD Badhoevedorp

 +31620605749

KvK nummer 34140516

Petra Bosch – van Rossum is de Functionaris Gegevensbescherming van Petra Bosch Coaching en Training, te bereiken via info@petrabosch.nl.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Petra Bosch Coaching en Training verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten, omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt, je mijn website bezoekt,  je je hebt ingeschreven voor mijn nieuwsbrief of mijn Social Media pagina’s volgt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Leeftijd

– Functie

– Naam, telefoonnummer en emailadres van leidinggevende (indien van toepassing)

– Adresgegevens

– Adresgegevens en locatie van werkgever (indien van toepassing)

– Telefoonnummer(s)

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in het kader van coaching of training, in correspondentie, telefonisch, per e-mail, reflectieverslagen enz.

– Bankrekeningnummer (crediteuren)

– Bestel- of opdrachtnummer (indien van toepassing)

– BTW nummer (indien van toepassing)

– KVK nummer (indien van toepassing)

– IP adres (versleuteld)

 

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens werk ik?

Petra Bosch Coaching en Training verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Gegevens over je gezondheid die je actief verstrekt in het kader van coaching of training (indien dit van belang is bij een coachtraject of training)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens?

Petra Bosch Coaching en Training verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het sluiten van een overeenkomst met jou, inclusief het verstrekken van een offerte, kennismakings- en intakegesprek en facturatie.

– Gegevens die nodig zijn om goed te kunnen begeleiden of dienen als geheugensteun tijdens coaching of training.

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van nieuwsbrief per email. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief

– Je te kunnen bellen. whats-appen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en prijzen

Petra Bosch Coaching en Training verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming.

Petra Bosch Coaching en Training neemt geen besluiten, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Petra Bosch Coaching en Training) tussen zit.

 

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?

Petra Bosch Coaching en Training bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer mijn dienstverlening is afgerond bewaar ik de gegevens. Het kan namelijk zijn dat je de gegevens nog nodig hebt bij een nieuwe coachvraag of vervolgactie. Ik hanteer de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor de belastingdienst (administratie) en 7 jaar voor persoonsgegevens en dossiers.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

Petra Bosch Coaching en Training verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. (bijvoorbeeld accountant, leveranciers, provider of andere derden die worden ingeschakeld bij een coachtraject / training) Deze derden mogen je persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Je persoonsgegevens zouden ook kunnen worden verstrekt in het kader van een wettelijk of rechtelijk bevel.
 

Welke cookies plaats ik?

Mijn website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

•             het IP-adres van de bezoeker;

•             de datum en tijd van het bezoek;

•             de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);

•             de op onze website bezochte pagina‘s;

•             informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door mij gebruikt om jouw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren.

Hieronder vind je een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de Petra Bosch Coaching en Training website:

•  Tracking- of advertentiecookies

Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

•  Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Petra Bosch Coaching en Training en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@petrabosch.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Petra Bosch Coaching en Training wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe beveilig ik persoonsgegevens?

Petra Bosch Coaching en Training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij op via info@petrabosch.nl

 

Wijzigen privacy verklaring.

Petra Bosch Coaching en Training kan deze privacy verklaring wijzigen. Raadpleeg deze verklaring regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 

Petra Bosch, Juni 2018

COACHING

Tevreden klant

“Ik voel mij weer krachtig en heb een beter zicht op wat ik in de toekomst wil.
Het is geen warboel meer in mijn hoofd, sta positiever in het leven en kan de dingen
die op mijn pad komen nemen zoals ze zijn.
Ik geef mijzelf en het leven het cijfer 9!”

Tamara Communicatie Adviseur, Uitzendorganisatie

WERKSTRESS - BURNOUT

Tevreden klant

“Petra heeft mij inzicht gegeven in mijn valkuil; ik werkte lange tijd te hard waardoor ik chronisch vermoeid ben geworden. Door tijdens onze gesprekken te kijken naar mijn stressfactoren, levensstijl en werkproces kan ik nu zeggen dat ik veel meer rust, focus en energie heb”

Mike Teamleider, Financiele Dienstverlening

TRAINING TIMEMANAGEMENT

Tevreden klant

“Ik kan deze persoonlijke training zeer aanbevelen. Hij is elke euro dubbel en dwars waard! Petra is een zeer integer en plezierig persoon. De training heeft er voor gezorgd dat ik veel meer overzicht heb gekregen op mijn taken, tijd en verantwoordelijkheden.”

 

Anneke Arts, Revalidatiecentrum